HƯỚNG DẪN CÁCH BẬT 5G CHO CÁC DÒNG MÁY HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

1. Bật 5G trên máy Huawei

Bước 1: Chọn mục Cài đặt > Mạng di động > Quản lý SIM và đặt SIM 1 hoặc SIM 2 làm SIM dữ liệu di động mặc định. (Nếu thiết bị chỉ có 1 sim --> Bỏ qua bước này)

Bước 2: Chọn mục Cài đặt > Mạng di động > Dữ liệu di động >Chế độ mạng ưu tiên và bật 5G cho SIM dữ liệu mặc định.

2. Bật 5G trên máy Oppo

Bước 1: Chọn mục Cài đặt > Chọn Sim kép và mạng di động > Vào mục Thông tin SIM và Cài đặt

Bước 2: Trong giao diện Thông tin SIM và Cài đặt > Chọn SIM 1 (hoặc SIM 2) > Mục Cài đặt mạng > Chọn Kiểu mạng ưu tiên > 5G/4G/3G/2G (Tự động).

3. Bật 5G trên máy Xiaomi

Bước 1: Chọn mục Cài đặt > Chọn Sim và mạng di động > Vào mục Loại mạng ưu tiên

Bước 2: Trong giao diện Loại mạng ưu tiên > Chọn Ưu tiên 5G

(*) Lưu ý:

  • Đối với các dòng máy khác, Quý khách vui lòng bật chế độ 5G trên máy, thao tác trong mục “Cài đặt thiết bị”

Tin nổi bật