Dịch vụ giải pháp

29/03/2021
Trong những năm gần đây số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, trung bình toàn quốc mỗi ngày có khoảng 360 doanh nghiệp thành lập mới, đặc biệt thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh là 2 địa phương tập trung số lượng...
07/04/2020
Nhằm hưởng ứng theo lời kêu gọi của Chính phủ về việc hạn chế ra ngoài, tiếp xúc với nơi đông người để hạn chế lây lan dịch Covid-19, Viettel đã cung cấp giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến - VROOM đáp ứng nhu cầu...
05/03/2020
Hóa đơn điện tử được ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP Chính phủ ngày 12/09/2018 quy định: Bắt buộc 100% Doanh nghiệp mới thành lập phải sử dụng Hóa đơn điện tử và doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy thì chỉ...
chu-ky-so-viettel
03/03/2020
Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel - CA là dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử. Dịch vụ chữ ký số...

Tin nổi bật