Gói internet cáp quang Viettel NET 6

Viettel Hà Nội cung cấp Gói cáp quang internet Net 6 được hoạt động trên công nghệ kết nối mới nhất GPON (Gigabit Pasive Optical Network). Net 6 có tốc độ kết nối cao, ổn định nên rất phù hợp với những doanh nghiệp lớn.

Gói internet cáp quang Viettel NET 5

Tập đoàn Viettel cung cấp Gói internet cáp quang Viettel NET 5 hoạt động trên công nghệ kết nối mới nhất GPON (Gigabit Pasive Optical Network). NET 5 có tốc độ kết nối cao, ổn định nên rất phù hợp với doanh nghiệp nhỏ.

Gói internet cáp quang Viettel NET 4

Cáp quang viettel hiện đang đẩy mạnh Gói internet cáp quang Viettel NET 4 hoạt động trên công nghệ kết nối mới nhất GPON (Gigabit Pasive Optical Network). NET 4 có tốc độ kết nối cao, ổn định nên rất phù hợp với hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Gói internet cáp quang Viettel NET 3

Cáp quang viettel gói cước NET 3 - được áp dụng công nghệ kết nối mới nhất GPON (Gigabit Pasive Optical Network). Gói internet cáp quang Viettel NET 3 có tốc độ kết nối cao, ổn định, có giá rẻ hơn rất nhiều so các gói doanh nghiệp.

 
0
Shares